by

Vyhledávaný pracovní portál vám i poradí

A to nejen v nabídce inzerce práce zdarma, ale i v získání příspěvků od státu. Dávku, jakou je oficiálně řečeno Příspěvek na podporu regionální mobility nebo také Příspěvek na dojížďku můžete získat v případě vaší nezaměstnanosti, kdy jste evidovaní delší dobu na úřadu práce. Anebo splňujete jinou z náležitých podmínek, jako například, když se vám nedaří nalézt zaměstnání z důvodu nepříznivého zdravotního stavu.  Stručně řečeno: Jste evidování na úřadu práce pět a více měsíců a našli jste si práci, která je mimo vaše bydliště. Za splnění určitých podmínek, na které se ještě za doby evidence na úřadu vyptejte úředníků: „Kdy mi vzniká nárok na příspěvek na dojížďku?“ Pro úplnost uvádíme, že samozřejmě i za podmínky, kdy nefunguje veřejná doprava a nemáte možnost se pravidelně do práce dopravovat. V každém případě je nutné vyžádat si příslušné informace na úřadu práce, abyste o dávku zbytečně nepřišli.

 Požádejte úřad práce o příspěvek na přestěhování

Je nutno ale upozornit, že na tento příspěvek od státu nedosáhne každý. Pouze nezaměstnaní, kteří jsou evidováni delší dobu na úřadu práce a hledají si zaměstnání. Podmínek k přiznání této nenárokové dávky je více, proto je vhodné, abyste je ještě jako nezaměstnaní o tuto dávku zajímali a vyptali se úředníků, kdy vám vzniká předpokládaný nárok na příspěvek na přestěhování. Stát tím podporuje zaměstnávání v regionech, kdy není práce v místě bydliště a lidé se za ní stěhují. Rozumí se jen v České republice. Vyplatí vám jednorázově až padesát tisíc korun. Na rozdíl od příspěvku na dojížďku, o dávku na přestěhování můžete požádat i do půl roku zpětně, kdy jste se přestěhovali.