by

A budiž světlo

Tak, jak se po převratu téměř zastavila bytová výstavba, začalo se mohutně vestavovat do půdních prostor, začaly se dělat sedlové nástavby paneláků i rodinných domků. Tyto nejen účelné, ale často i velmi atraktivní prostory k bydlení přinesly zcela zásadní obrat v řešení dostatečného osvětlení těchto nově vzniklých jednotek. Nešlo přirozeně o problém instalace vhodných svítidel, šlo o to, jakým způsobem co nejlépe zajistit jejich obyvatelům dostatek přirozeného denního světla.

Vikýře, nebo něco jiného?

Klasická vikýřová okna jsou velice půvabná, současně ale v sobě nesou dvě nevýhody. Za prvé musíte vystavět vikýř, do kterého pak osadíte okno. To je samozřejmě náročnější na prostředky a i samo řešení bývá někdy složité. Za druhé je to nedostatek světla. Světlo dopadá na okenní tabulky zešikma, částečně se odráží. Navíc musí světlo uvnitř za okenní tabulkou nejprve projít „tunelem“ vikýřové nástavby a pak se teprve rozptyluje v místnosti. Nevýhoda je zřejmá. A zřejmé je také výhodnější řešení – střešní okna.