by

Etiketa aneb věda o správném chování

Snad každý ví, že ve společnosti by se měly dodržovat určitá pravidla. Nebýt totiž jich, chovali bychom se mnohdy jako zvířata. Moderní společnosti není tak konzervativní jako v dobách minulých, ale i tak určitá zdvořilost a úcta přetrvává dodnes. Pozdravit nebo otevřít dámě dveře se bere za samozřejmost pořád.

První republika versus dvacáté první století

Snad nejpřísněji byla etika dodržována na začátku dvacátého století. V dámské módě http://www.fmoda.cz/ byly nezbytností rukavičky s kloboukem. U pánů kromě již zmíněných dvou věcí nesměly chybět hodinky na řetízku nebo třeba hůlka. Muž si musel vždy při příchodu do místnosti odložit pokrývku hlavy i rukavicemi, zatímco žena si obojí mohla ponechat. U představování měl vždy přednost nadřízený před podřízeným, což ostatně platí dodnes. Srovnáme-li to u pohlaví z hlediska kultury, navrch má v tomto případě vždy žena.