by

Bez astrologa ani ťuk

Jsou to již tisíce let, kdy lidé přišli na to, že v přírodě spolu všechno se vším souvisí. To, co my dnes pracně objevujeme pomocí takzvaných vědeckých metod, o tom byli zakladatelé prvních lidských civilizací skálopevně přesvědčeni již před desíti tisíci let. A nejen přesvědčeni. Oni dokonale vypozorovali souvislosti i těch nejjemnějších projevů přírody, jak mezi sebou navzájem, tak také ve vztahu k nim – r´tedy k člověku a lidské společnosti. A nebyly to jen drobné jevy pozemské, které je upoutaly. Samozřejmě nemohli přehlédnout nádhernou oblohu s jejími tělesy, hvězdami, planetami, kometami a dalšími vesmírnými objekty.

Pozorování a astrologie

Původní pozorování se časem převtělilo v astrologii a tak mnohem později jednou svojí částí i v astronomii.Na východě Asie vznikaly již před mnoha tisíci let staré čínské horoskopy , v době, kdy západní civilizace ještě běhala po stromech s kamennými sekerami.